خوراک پرتولید

توضیحات: خوراک پرتولید به دو صورت پلیت و پودر تولید و عرضه می گردد. ضخامت محصول در حالت پلیت برابر ۸میلیمتر خواهد بود.

بهترین طریقه مصرف: به منظور بازدهی هرچه بیشتر این محصول، بهترین طریقه مصرف برای شیردهی ۳۰ الی ۳۵ کیلوگرم روزانه، در جدول ذیل قرار داده شده است.

یونجه مرغوب7
کاه0/5
سیلاژ(سیلو) ذرت20
خوراک متوسط شیر گرگان و دشت14/4

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در قالب جدول نمایش داده شده است.

انرژی خالص شیرواری1/8
پروتئین خام18/5±0/5
ماده خشک88
خاکستر6/5
فیبر خام6/5
کلسیم0/72
فسفر0/68