خوراک مخصوص

توضیحات: خوراک مخصوص به دو صورت پلیت و پودر تولید و عرضه می گردد. ضخامت محصول در حالت پلیت برابر ۸میلیمتر خواهد بود.

بهترین طریقه مصرف: به منظور بازدهی هرچه بیشتر این محصول، بهترین طریقه مصرف برای شیردهی ۲۰ الی ۳۰ کیلوگرم روزانه، در جدول ذیل قرار داده شده است.

یونجه مرغوب5/6
کاه0/5
سیلاژ(سیلو) ذرت19
خوراک متوسط شیر گرگان و دشت13/3

مواد مغذی: در ادامه مواد مغذی و ترکیبات تشکیل دهنده این محصول در قالب جدول نمایش داده شده است.

انرژی خالص شیرواری1/75
پروتئین خام17/5±0/5
ماده خشک88
خاکستر7
فیبر خام7
کلسیم0/7
فسفر0/7